Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно позицията на България за решаване на кризата в Eврозоната
Дата 13/12/2011
Входящ номер 154-07-156
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването