Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно възникналите проблеми и напрежение, свързани с неизплащането на трудовите възнаграждения на работниците от Горубсо - Мадан, както и отнемането на концесията за рудодобив на настоящия концесионер
Дата 13/03/2012
Входящ номер 254-07-57
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването