Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно позицията на България по Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г. в заседанието на Европейския съвет 7 - 8.02.2013 г
Дата 05/02/2013
Входящ номер 354-07-29
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването