Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно предприетите мерки от Министерство на външните работи във връзка с дескриминационното изказване на британски политици спрямо български граждани във Великобритания
Дата 12/02/2013
Входящ номер 354-07-38
Адресат Николай Младенов, Министър на външните работи
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването