Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно дали министерството е предприело действия за отнемане на лицензиите и прекратяване на договорите с електроразпределителните дружества, както и дали съществуват намерения в тази насока
Дата 12/02/2013
Входящ номер 354-07-39
Адресат Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 13/02/2013
Текст на изслушването