Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно текущото изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и състоянието на фискалния резерв към настоящия момент
Дата 26/02/2013
Входящ номер 354-07-59
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването