Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно увеличаващият се миграционен поток към територията на Република България, предприетите управленски действия на правителството на Република България както на национално, така и на международно ниво, прогнозите и бъдещите управленски действия за предстоящия шестмесечен период
Дата 01/11/2013
Входящ номер 354-07-53
Адресат Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България
Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването