Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно задълбочаващата се криза в системата на здравеопазването
Дата 03/06/2014
Входящ номер 454-07-57
Адресат Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването