Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно препоръката на Европейската комисия за приемане на Закона за училищното образование
Дата 03/06/2014
Входящ номер 454-07-58
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването