Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно препоръка на Европейската комисия за приемане на Закона за предучилищното и училищно образование
Дата 17/06/2014
Входящ номер 454-07-67
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването