Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно медийно тиражираните промени в действащи нормативни документи в средното образование и гарантиране на необходимия бюджетен ресурс
Дата 24/06/2014
Входящ номер 454-07-79
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването