Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно задълбочаващата се криза в системата на здравеопазването. Предприетите действия от министъра на здравеопазването и правителството на Република България по отношение на дефицита в НЗОК
Дата 24/06/2014
Входящ номер 454-07-76
Адресат Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването