Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно прекратяване изграждането на тръбопровода "Южен Поток" през Република България
Дата 02/12/2014
Входящ номер 454-07-20
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус оттеглено
Дата на провеждане
Текст на изслушването