Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно политиката на Министерството на младежта и спорта по Програмата за финансовото подпомагане на дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България
Дата 15/03/2019
Входящ номер 954-07-26
Адресат Красен Кралев, Министър на младежта и спорта
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 21/03/2019
Текст на изслушването