Заседания
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
28/11/2019, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1. Разглеждане на документите и приемане на Решение за допускане до изслушване на кандидатите за длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3. Разни.
    Форма за търсене
    Ключова дума
    Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми