Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос 23/11/2018 101/2018
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането 22/11/2018 101/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 22/11/2018 98/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане 21/11/2018 100/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия 15/11/2018 98/2018
Закон за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 14/11/2018 98/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование 14/11/2018 98/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 14/11/2018 98/2018
Законо за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс 08/11/2018 96/2018
Закон за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране 08/11/2018 96/2018