Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
16/01/2019 7/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията 21/12/2018 108/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 20/12/2018 1/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух 20/12/2018 1/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване 20/12/2018 1/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 19/12/2018 1/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство 19/12/2018 1/2019
Закон за изменение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили 19/12/2018 1/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка 13/12/2018 106/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 13/12/2018 106/2018