Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки
Дата на приемане 05/02/2016
Брой/година Държавен вестник 14/2016

 


УКАЗ № 22

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, приет от ХLIІI Народно събрание на 5 февруари 2016 г.

Издаден в София на 12 февруари 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки

Член единствен. Ратифицира Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, подписано от Република България на 29 октомври 2015 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 5 февруари 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

996