Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония
Дата на приемане 20/02/2019
Брой/година Държавен вестник 18/2019

 


УКАЗ № 36

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, приет от 44-то Народно събрание на 20 февруари 2019 г.

Издаден в София на 23 февруари 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония

Член единствен. Ратифицира Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, подписан на 6 февруари 2019 г. в Брюксел.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 февруари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

1302