Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.
Дата на приемане 16/10/2020
Брой/година Държавен вестник 92/2020

 


УКАЗ № 216

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г., приет от 44-то Народно събрание на 16 октомври 2020 г.

Издаден в София на 21 октомври 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.

Член единствен. Ратифицира Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 октомври 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

7625

 

2007