Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония
Дата на приемане 18/01/2018
Брой/година Държавен вестник 9/2018

 


УКАЗ № 14

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, приет от 44-то Народно събрание на 18 януари 2018 г.

Издаден в София на 22 януари 2018 г.


Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

Член единствен. Ратифицира Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, подписан на 1 август 2017 г. в Скопие, Република Македония.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 януари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

596