Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници
Име на законопроекта Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-57, внесено от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев на 23.11.2017 г. до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници
Дата на приемане 02/02/2018
Брой/година Държавен вестник 13/2018

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. В срок до един месец министърът на здравеопазването да представи в Комисията по здравеопазването на Народното събрание методика за финансиране на общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ.

2. В срок до три месеца министърът на здравеопазването да представи в Комисията по здравеопазването на Народното събрание концепция за стабилизиране, оздравяване и развитие на общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 2 февруари 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цвета Караянчева

1168