Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Декларация за разширяването на Нато.
28/05/2002

ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ НА НАТО
ДЕКЛАРАЦИЯ
за
РАЗШИРЯВАНЕТО НА НАТО

1. Парламентарната асамблея на НАТО, на пленарното си заседание в София на 28 май, вторник, потвърждава, че НАТО е създадена, за да защищава свободата и сигурността на всички свои членки чрез политически и военни средства. Поради това,
Асамблеята,

2. Като припомня,
че по силата на Член 10 от Вашингтонския договор "страните могат с единодушно съгласие да поканят да се присъедини към Договора всяка друга европейска държава, която е в състояние да утвърждава принципите на Договора и да допринася за сигурността на Северноатлантическия район";

3. Като припомня твърдата си подкрепа за разширяването на НАТО, изразена по време на срещите във Вилнюс и Отава;

4. Като подчертава,
че доминиращият политически смисъл на разширяването се състои в разпростирането на сигурността и стабилността в целия Евроатлантически регион. Тя подчертава предимствата, които могат да се извлекат от разширяването на Съюза в светлината на променящите се условия, така че НАТО да е в състояние да действа като форум за политически консултации между демократични страни, както и за сътрудничество и координиране на действията в областта на отбраната и сигурността;

5. Като подчертава,
че тероризмът и разпространението на оръжията за масово унищожение представляват значителна заплаха за страните от НАТО, разширяването е част от по-широка политика за изграждане на съюз, който гарантира сигурността в Евроатлантическия регион.
Съюзът е отворен за толерантните демократични общества, прегърнали ценностите, които тероризмът се стреми да унищожи. Същевременно разширяването подпомага усилията в областта на отбраната и сигурността, насочени към противопоставяне на заплахите за стабилността;

6. Като подчертава,
че военното измерение на Съюза остава задължителен компонент от новата роля на НАТО чрез осигуряване на необходимите възможности и рамки за военно сътрудничество, координация и съвместимост;

7. Като се съгласява,
че широкото и регионално балансирано разширение на НАТО представлява съществена част от преустройството на Съюза;

8. Като отдава дължимото
и оценява положително напредъка, постигнат от всички страни - кандидатки за членство в НАТО и като изразява благодарност на тези страни за проявената солидарност и за приноса им в борбата срещу тероризма и усилията на НАТО след 11 септември 2001 г.;

9. Като отбелязва,
че България, Румъния, Словакия, Словения, Естония, Латвия и Литва са доказали напредъка си по пътя към членство в НАТО чрез успешно прилагане на програми за вътрешни реформи и приноса им за операциите на НАТО на Балканите;

10. Като подчертава
пред страните-кандидатки колко е важно да продължават да работят за изпълнение на критериите за членство, формулирани в проучването на НАТО за разширяването от 1995 г., на основата на което в Прага Съветът ще вземе решение, и като напомня на всяка поканена страна, че ако тя се поколебае в решимостта си за реформи, парламентите-членове на Асамблеята може да решат да забавят или дори да отхвърлят ратифицирането на протокола към Договора, необходим за присъединяването на тази страна към Съюза.

11. ПРИЗОВАВА държавните
и правителствените ръководители на държавите-членки, на следващата среща на високо равнище в Прага на 21 и 22 ноември:

a. да поканят за започване
на преговори за присъединяване онези държави-кандидатки, за които съществува преценка, че са готови за членство в Съюза и за чието приемане се прецени, че ще задълбочи сигурността и стабилността в Северноатлантическия район;

b. да продължат политиката
на "отворени врати" след срещата на високо равнище в Прага, и в частност да се подпомогнат страните-кандидатки по пътя им към членство в НАТО;

c. да ускорят и засилят
програмите за партньорство със страните-кандидатки и да продължат и засилят Плана за действие за членство, за да им помогнат да отговарят на изискванията на НАТО за евентуално влизане в НАТО;

d. да посочат приблизителни
срокове за разглеждане на кандидатурите на тези страни, ако няма влошаване на напредъка на всяка една от тях при изпълнението на критериите на НАТО за членство;

e. да заявят, че Съюзът
НАТО остава отворен за всички европейски демокрации, независимо от географското положение, които желаят и са способни да изпълняват задълженията, свързани с членството и чието включване ще засили цялостната сигурност и стабилност в Европа

12. Призовава парламентите- учредители на Парламентарната асамблея на НАТО да дадат съгласието си и да работят за ратифицирането на необходимите протоколи към Договора;

13. ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕТО,
че значителното разширяване на НАТО, както и приемането на други съществени промени и подобрения, ще гарантира бъдещото значение на Северноатлантическия съюз.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини