Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Общи стъпки в парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа обсъдиха Георги Пирински и хърватският му колега Владимир Шекс
18/09/2006
Общи стъпки в парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа обсъдиха председателят на парламента Георги Пирински и хърватският му колега Владимир Шекс

Председателят на Народното събрание Георги Пирински бе на 18 септември 2006 г. на работно посещение в Република Хърватия по покана на своя хърватски колега Владимир Шекс.

В хърватската столица Георги Пирински се срещна с председателя на Хърватския сабор Владимир Шекс и с министър–председателя на Хърватия Иво Санадер.

На срещата в Загреб двамата председатели обсъдиха съвместни стъпки за развитие на парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа. До март 2007 г. Хърватия е председател на този процес, а след това предстои България да поеме председателството и то в особено възлов момент, тъй като се предвижда Пактът за стабилност да трансформира основната част от дейностите си в структурите и механизмите на процеса за сътрудничество.

Сред темите на разговора бе и по-доброто взаимодействие между страните от региона в контекста на засилено регионално сътрудничество и едновременно с това запазването и развитието на процесите на взаимодействие с европейските и евроатлантическите структури.

Обсъдена беше и актуализацията на перспективата за евроинтеграция на страните от региона – България вече от позициите на страна-членка на съюза, Хърватия като страна, която е в процес на преговори и се надява в разстояние на броени години да бъде член.

Двамата председатели се договориха да развият контактите на равнище председатели на парламенти от този регион с председатели на парламенти от Европейския съюз, като хърватската страна предстои да предприеме по-нататъшни стъпки и инициативи за реализирането на съвместна среща евентуално до края на годината.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини