Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
20/09/2006
1. Закон за изменение на Закона за търговския регистър.
2. На първо четене законопроекта за електронните съобщения.
3. Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Европейската общност по някои аспекти на въздушните съобщения.
4. Закон за влизането и пребиваването на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства в Република България.
5. Решение по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Павел Михайлов Чернев, народен представител в 40-то Народно събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини