Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие Декларация във връзка с 98-та годишнина от обявяването на Независимостта на България
21/09/2006
Парламентът прие Декларация във връзка с 98-та годишнина от обявяването на Независимостта на България

На заседанието си на 21 септември 2006 г. народните представители приеха Декларация във връзка с 98-та годишнина от обявяването на Независимостта на БългарияДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл. 86, ал. 1 на Конституцията на Република България и във връзка с 98-та годишнина от обявяването на Независимостта на България Народното събрание на Република България

ДЕКЛАРИРА:

1. Подчертава значението на обявяването на Независимостта на 22 септември 1908 г. като акт на окончателното утвърждаване на България като равноправна и суверенна европейска държава. С този акт бе официално признат авторитетът на държавните институции на страната, статутът на България като фактор със свое самостоятелно място и роля в регионалните и европейските процеси.

2. Припомня, че успехът на делото на Независимостта е резултат на вековния стремеж на българския народ за свободно развитие, за равноправие и справедливост. Датата на нейното прогласяване увенча многолетната му борба за освобождение, разгърнала се в периода на Българското Възраждане.

3. Подчертава, че на прага на присъединяването към Европейския съюз парламентарната република и конституционната демокрация придобиват ново значение и съдържание като основни фактори за пълноправното и отговорно членство на страната ни в Европейския съюз. Призовава всички държавни институции, структурите на гражданското общество, гражданите на Република България и в новите условия на членство да работят и допринасят за по-нататъшното осъществяване на свещените идеали и делото на Независимостта.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини