Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
21/09/2006
1. Декларация на Народното събрание във връзка с 98-та годишнина от обявяването на Независимостта на България.
2. Закон за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
3. На първо четене законопроекта за безмитната търговия.
4. Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. 5. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.
6. Решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2005 г.
7. Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) с измененията, одобрени съответно от Конференцията и от Съвета на Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие през декември 1963 г., декември 1976 г. и ноември 1997 г.
8. Закон за ратифициране на Споразумението относно прилагането на разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси.
9. На първо четене законопроекта за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини