Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Георги Пирински: За България Докладът на ЕК бележи успеха на една кауза, споделяна от цялото общество
26/09/2006
Коментар на Георги Пирински по повод представения на 26 септември 2006 г. Доклад на Европейската комисия за напредъка на България:

Централното заключение на Доклада е категорично – от 1 януари 2007 г. България и Румъния ще бъдат готови да посрещнат политическите, икономическите и законовите критерии за членство в Европейския съюз. Значението на тази констататация е историческо. За България Докладът на ЕК бележи успеха на една кауза, споделяна от цялото общество в продължение на десетилетие и половина. На тази кауза бе подчинена и работата на 40-то НС от първия ден на неговото свикване. Същевременно за самия ЕС приемането на България и Румъния представлява съществена стъпка в собственото му развитие. На всеки български гражданин, фирма, община, на страната като цяло, предтои да се пренастрои, за да се оплозотворят по най-добрия начин стратегическите предимства на членството. Предстои ни да потвърдим с реални резултати изпълнението на задълженията ни като страна-членка на ЕС, като съумеем да се възползваме от съдействието на Европейската комисия и другите институции през първите месеци на членството. Уверен съм, че Народното събрание ще затвърди и активизира своята роля за гарантиране на законовата рамка за успешно членство и за добросъвестно изпълнение на договорните задължения.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини