Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Позиция на председателя на Народното събрание Георги Пирински по повод становищата, изразени от Димитър Стоянов в писмо до негови колеги в европарламента
29/09/2006
Позиция на председателя на Народното събрание Георги Пирински по повод становищата, изразени от Димитър Стоянов в писмо до негови колеги в европарламента
29 септември 2006 г.


Поведението на Д. Стоянов в Европарламента не за първи път е скандално. Последният случай обаче е особено недопустим, тъй като идва буквално броени дни след последния доклад на Европейската комисия, едва ли не да опровергае подчертано благоприятните изказвания в Европейския парламент в подкрепа на България.

Поводът за изразените становища е предложението евродепутатката Ливия Ярока да бъде отличена за своя принос в област от първостепенно значение - правосъдието. Реакцията на Стоянов говори за пълна липса на политическа отговорност и съзнание, когато се коментира присъждането на награда именно в тази област.

При това въпросът е не само и не толкова, че изразените становища говорят за трайни расистки нагласи у изказалия се. Преди всичко недопустимо е, че се охулва България като страна, в която систематично се погазва законът.

Считам за наложително Комисията по парламентарна етика в 40-то Народно събрание незабавно и най-сериозно да разгледа поредния случай на скандалното поведение на Д.Стоянов, без отлагане, даде обективна и еднозначна оценка. Очевидно е, че с поведението си Д.Стоянов компрометира не просто себе си, а най-вече България, поради което Народното събрание е в правото си да прецени дали той може да продължи да представлява България и Народното събрание в Европейския парламент.

Считам за необходимо Комисията по парламентарна етика да проведе заседание още в понеделник, 2 октомври, като представи предложение за решение още на първото пленарно заседание на Народното събрание през следващата седмица на 4 октомври, сряда.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини