Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за движението по пътищата
17/01/2007

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за движението по пътищата


17 януари 2007 г.


Народното събрание прие на първо четене предложените от Министерския съвет промени в Закона за движението по пътищата. Те предвиждат повишаване размера на глобите за някои груби нарушения на правилата за движение, водещи до тежки произшествия. Предлагат се и разпоредби, целящи повишаване събираемостта на наложените глоби, като е предвидена възможност за лишаване от правоуправление на водачи при неплащане на глобата в определен срок. Приетите на първо четене изменения в Закона за движение по пътищата въвеждат отговорност за водачите, които превозват в моторно превозно средство необезопасени с колани пътници.


Физическите и юридическите лица от Европейския съюз и от Европейското икономическо пространство ще осъществяват радио- и телевизионна дейност в България при равни условия с българските. Това предвиждат приетите на първо и второ четене от Народното събрание промени в Закона за радиото и телевизията, предложени от Министерския съвет.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване. Те предвиждат въвеждане на изискването въздухоплавателното средство да получи удостоверение за летателна годност, когато притежава типов сертификат, издаден или признат от Европейската агенция за авиационна безопасност.

Народното събрание избра Екатерина Михайлова от парламентарната група на ДСБ за член на комисията по правни въпроси и Елиана Масева - за член на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Те ще заемат мястото на напусналия парламентарната група на ДСБ Димитър Абаджиев.

Парламентът разгледа на второ четене текстове от законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини