Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Опитите прилагането на Закона да се представи като нарушение на граждански права са несъстоятелни (Съобщение на Пресцентъра на НС по повод изразено недоволство от неразрешения протест около сградата на парламента)
07/02/2007

Опитите прилагането на Закона да се представи като нарушение на граждански права са несъстоятелни

Съобщение на Пресцентъра на НС по повод изразено недоволство от неразрешения протест около сградата на парламента
 

7 февруари 2007 г.

Организаторите на протестите, насрочени за 14 февруари 2007 г., публично заявиха намерения за организиране на жива верига около Народното събрание.

На 30 януари 2007 г. заместник-кметът на Столична община г-жа Юлия Ненкова напълно обосновано отказа да регистрира подобно намерение.

Възраженията на организаторите, в това число и народни представители срещу този отказ, са изцяло лишени от основания по следните причини:

1. По Закон не се допуска провеждането на събрания и митинги, които застрашават обществения ред, нарушават правата и свободите на гражданите и са насочени срещу конституционно установения ред.

2. Законът за събранията, митингите и манифестациите изрично забранява провеждането на събрания, митинги и манифестации в обозначената зона около Народното събрание (чл. 7, ал. 2) и изключва форми на протест от типа на “живи вериги”. На основание на тази законова разпоредба еднозначно е определен периметърът около Народното събрание, който задължително се охранява при опити за подобни действия.

3. Такава зона е утвърдена със съвместен акт от 29 януари 1997 г. на председателя на Народното събрание, кмета на Столична община, управителя на Област София и директора на Столична дирекция на вътрешните работи. Утвърдената схема на зона за сигурност не допуска образуването на живи вериги като очевидна форма за блокиране дейността на водещия държавен орган Народно събрание.

Ръководството на НС поддържа необходимия постоянен контакт със Столична община и органите на МВР с цел да се гарантира конституционното право на гражданите за законни публични прояви и протести в района на Народното събрание на предварително определени места, ненарушаващи функционирането на парламента.

Опитите действията за прилагане на Закона да се представят като някакво нарушение на граждански права са изцяло несъстоятелни и безпочвени.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини