Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание обсъди на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори
06/06/2007

Народното събрание обсъди на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори

6 юни 2007 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 6 юни 2007 г. на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните избори. Право да бъдат избирани за общински съветници да имат и гражданите на държава - членка на ЕС, постоянно пребиваващи на територията на съответната българска община, които не са лишени от правото да се кандидатират в държавата-членка по произход, или в друга държава - членка на ЕС, предвиждат промените. С измененията се уреждат предпоставките, при които граждани на друга държава-членка на ЕС, имащи разрешение за постоянно или продължително пребиваване на територията на съответната община към датата на насрочване на изборите, могат да избират общински съветници и кметове. Предвижда се това да става въз основа на предварително подадено от гражданина на ЕС заявление до общинската администрация.

Парламентът обсъди също на първо четене четири законопроекта за промени в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), внесени от Захари Георгиев (Коалиция за България), от независимите депутати Стела Банкова и Минчо Христов, от Иван Костов (ДСБ) и от Министерския съвет.

Народните представители обсъдиха на заседанието си ратификация на международни договори с десет зависими и асоциирани територии - островите от Ламанша, остров Ман и острови от Карибския басейн, за облагане с данъци на доходите от спестявания под формата на лихвени плащания. Целта е да бъде унифициран режимът между всички държави-членки на ЕС, се посочва в доклада на комисията по външна политика.

Народното събрание обсъди на второ четене промени в Закона за достъп до обществена информация и прекрати пълномощията като народен представител на Кирчо Атанасов (заместник-министър на образованието и науката). Той беше обявен за избран с решение на Централната избирателна комисия на мястото на Атанас Папаризов (Коалиция за България), който стана евродепутат.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини