Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
ПАЧИС единодушно гласува Заявление по повод енергийния проблем в страните от Югоизточна Европа
14/06/2007

ПАЧИС единодушно гласува Заявление по повод енергийния проблем в страните от Югоизточна Европа

14 юни 2007 г.

Участниците в 29-то пленарно заседание на Генералната асамблея на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество единодушно приеха Заявление по повод енергийния проблем в страните от Югоизточна Европа. Асамблеята подчертава необходимостта от провеждането на прецизен анализ в рамките на ЕС на същестуващите възможности за решаването на текущия проблем по доставките на електроенергия, включително удължаване на периода на експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй”, пише в Документа. В него се подчертава още, че експлоатацията на тези блокове до създаването в региона и пускането в експлоатация на еквивалентни на тях енергични мощности ще допринесе за преодоляването на трудностите, свързани с дефицита на електроенергия в краткосрочна и средносрочна перспектива.

България е домакин на пролетната сесия на Генералната асамблея на ПАЧИС, която се проведе на 13 и 14 юни 2007 г. във Варна. В работата на регионалния форум участваха над 140 депутати, представители на Европейския парламент и на Европейската комисия, наблюдатели и гости.


Председателството на ПАЧИС за второто полугодие на 2007 г. бе поето от Грузия.


Участниците в 29-то пленарно заседание избраха и четирима нови заместник-председатели на Асамблеята, сред които г-н Петър Димитров, ръководител на българската делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. 

Пълният текст на приетия документ гласи:

„Вземайки под внимание Съвместната декларация на министрите на енергетиката на страните от Югоизточна Европа от 12 март 2007 г., която подчертава загрижеността във връзка с възникналия в региона дефицит от електроенергия,


Вземайки под внимание дейността на Организацията на ЧИС по сътрудничеството в енергийната сфера,


Напомняйки за приетите от Парламенатарната асамблея на ЧИС документи, в частност Препоръка 68б2003 за „Сътрудничество в областта на енергетиката” и Препоръка 91б2006 за „Алтернативните източници на енергия и възможното им използване в Черноморския регион”,


Отчитайки факта, че страните от региона се развиват с по-високи темпове в стравнение със средното ниво на Европейския съюз и спирането на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй” (България) в края на 2006 г. причини нарастващ недостиг на електроенергия в редица страни от Югоизточна Европа, явяващи се и членове на Организацията на ЧИС,


Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество споделя загрижеността на някои страни в Югоизточна Европа, че наличните понастоящем в региона мощности за производство на електроенергия не могат да задоволят нарастващата потребност от електроенергия в близка и средносрочна перспектива, особено през летните и зимните периоди, отличаващи се с високо ниво на потребление, че в дадения момент в региона няма алтернативен доставчик на електроенергия, който би могъл да замени спрените мощности на АЕЦ „Козлодуй”, като доставките на електроенергия от европейските страни извън пределите на региона са ограничени вследствие на недостатъчно развитите междусистемни връзки.


Асамблеята подчертава необходимостта от провеждането на прецизен анализ в рамките на ЕС на същестуващите възможности за решаването на текущия проблем по доставките на електроенергия, включително удължаване на периода на експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй”, подчертава, че експлоатацията на тези блокове до създаването в региона и пускането в експлоатация на еквивалентни на тях енергични мощности ще допринесе за преодоляването на трудностите, свързани с дефицита на електроенергия в краткосрочна и средносрочна перспектива.


Асамблеята подчертава значението на тясното сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия (МАГАТЕ) по въпроса за оказване на съдействие за осигуряване на безопасността на функциониране на 3 и 4 блок на АЕЦ «Козлодуй» в съответствие с международните норми за ядрена безопасност.


Асамблеята е убедена, че такъв подход към решаването на дадения проблем ще съдейства за адекватното изпълнение на задълженията по Договора за създаването на Енергитичната общност и при това ще спомогне да се избегнат възможни негативни социално-икономически и политически последствия в страните от Югоизточна Европа».

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини