Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

21/06/2007
20.06.

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България .

21.06

1. Закон за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г.

2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.

3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.

4. Решение за освобождаване на член на Комисията за регулиране на съобщенията.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини