Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

21/06/2007
20.06.

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България .

21.06

1. Закон за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г.

2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.

3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.

4. Решение за освобождаване на член на Комисията за регулиране на съобщенията.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини