Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
От 1 юли 2007 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2006 г., се увеличават с 10 на сто, предвиждат приетите от парламента промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване
21/06/2007

От 1 юли 2007 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2006 г., се увеличават с 10 на сто, предвиждат приетите от парламента промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване

21 юни 2007 г.

От 1 юли 2007 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2006 г., се увеличават с 10 на сто, предвижда приетият от Народното събрание на 21 юни 2007 г. Закон за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г. Необходимите до края на годината допълнителни средства за покриване на разликата между 8,5 на сто и 10 на сто са 33,2 милиона лева, които ще бъдат осигурени от икономии в бюджета на Държавното обществено осигуряване, пише в мотивите на вносителя - Министерския съвет.

Министърът на транспорта да определя изискванията за времето за управление, прекъсване и почивка при извършване на превози, предвижда приетият на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Предвижда се временно да се отнема свидетелството за правоуправление на водач, който не е спазил изискванията за прекъсване на шофирането или за "усвояване" на предвидените почивки.

Парламентът прие на заседанието си на първо четене законопроекта на Министерския съвет за изменения в Закона за лечебните заведения, обсъден вчера.

Народните представители приеха на второ четене текстове от проекта на Граждански процесуален кодекс.

Народното събрание обсъди още на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в България, както и промените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини