Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Необходима е отговорна дискусия за намиране на най-добрите решения за политиката на доходите и осигурителните права, заяви Георги Пирински на Регионалната конференция на икономическите и социални съвети от Югоизточна Европа и Черноморския регион
25/06/2007

Необходима е отговорна дискусия за намиране на най-добрите решения за политиката на доходите и осигурителните права, заяви Георги Пирински на Регионалната конференция на икономическите и социални съвети от Югоизточна Европа и Черноморския регион

25 юни 2007 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински откри на 25 юни 2007 г. в зала 6 на Националния дворец на културата Регионалната конференция на икономическите и социални съвети на страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион.

Двудневният форум е организиран от Икономическия и социален съвет, съвместно с Европейския икономически и социален комитет. Темата на конференцията е „Социалният и гражданският диалог – средство за осъществяване на демократичния преход и гаранция за успеха на партньорството с ЕС, предприсъединителния и присъединителния процес към ЕС”.

Председателят на парламента отбеляза в приветствието си към участниците във форума, че София е домакин на втората регионална конференция след тази в Солун и предложи срещите да се превърнат в традиция. Убеден съм, че българският Икономически и социален съвет, благодарение на натрупания опит, е много дееспособен и перспективен носител на тези срещи и ще утвърждава своята роля на регионален център за развитието на този диалог и в бъдеще, каза Георги Пирински. Той увери присъстващите на форума, че Народното събрание и занапред ще подпомага и съдейства за разултатната работа на съвета.

Георги Пирински припомни, че още от конституирането си 40-то Народно събрание работи за създаването на активно взаимодействие между парламентарната институция и Икономическия и социален съвет. Убеден съм, че и в законодателната дейност на Народното събрание, и в неговата функция на парламентарен контрол, незаменим партньор може и трябва да бъде един такъв широко представителен форум като Икономическия и социален съвет, добави той.

В България през тези дни се сблъскваме с редица и актуални, и остри проблеми, свързани с намирането на най-добрите решения по отношение на политиката на доходите, на осигурителните права, подчерта председателят на парламента. Онова, което всички споделяме е, че е необходим отговорен, ангажиран процес на преговори и на дискусии, които да дадат възможност за най-добрите решения, работещи в полза на обществото и на гражданите, изтъкна той.

В регионалната конференция участват президентът на Европейския икономически и социален комитет Димитрис Димитриадис, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, представители на синдикатите и на работодателски организации. Над 20 страни са изпратили на форума представители от основни институции, които водят социален и граждански диалог на национално равнище.

Основни акценти в дискусиите са българският модел на гражданския и социалния диалог, хърватският модел, целите и влиянието на гражданския и социалния диалог върху икономическите и социалните политики и ролята му за успешен присъединителен процес към ЕС и възможности за разширяване на сътрудничеството, изградено на основата на гражданското общество и гражданския диалог и в Черноморската зона.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини