Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

28/06/2007
1. Решение за възнагражденията на членовете на Европейския парламент от Република България.

2. Закон за изменение на Закона за търговския регистър.


3. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, приет от Народното събрание на 23.3.2007 г. и върнат с Указ № 105 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини