Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Среща на Групата за приятелство България - Куба с Хулио Гермендиа
01/04/2003
СРЕЩА НА ГРУПАТА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО БЪЛГАРИЯ - КУБА С ХУЛИО ГЕРМЕНДИА


Развитието на отношенията между България и Куба и ролята на двата парламента в този процес обсъдиха на среща парламентарната Група за приятелство с Куба и Хулио Гермендиа - член на ЦК на Кубинската комунистическа партия и отговорник за страните от Източна Европа. Общо бе задоволството, че всички показатели - политически, икономически и културни бележат напредък през последните години.

Председателят на Групата за приятелство Любен Корнезов запозна госта с външнополитическите приоритети на България, с работата на Народното събрание и по-специално с работата на Групата. Приятелите на Куба в Народното събрание работят за нормализирането на политическите отношения между двете страни, каза г-н Корнезов. След посещението през месец февруари т.г. на наши парламентаристи в Хавана, България очаква делегация на кубинския парламент, което ще подобри политическия диалог, според Любен Корнезов. Общо бе мнението, че назначаването на посланици в София и Хавана е от значение за този процес.

Хулио Гермендиа информира депутатите за проведените парламентарни избори в Куба и обеща съдействие за скорошното сформирането на Група за приятелство с България в новия парламент. Г-н Гермендиа призова народните представители да съдействат на кубинския Център за европейски проучвания, който организира всяка година през октомври форум за учени от цяла Европа. На него се дискутират важни политически и икономически въпроси и България не е представена до момента.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини