Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

18/10/2007
1. Гласуване на проекти за решения за приемане отчети за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2002-2006 г.

2. Гласуване на проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2006 г.

3. Гласуване на второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

4. Гласуване на първо четене на законопроекта за признаване на професионални квалификации.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини