Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

18/10/2007
1. Гласуване на проекти за решения за приемане отчети за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2002-2006 г.

2. Гласуване на проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2006 г.

3. Гласуване на второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

4. Гласуване на първо четене на законопроекта за признаване на професионални квалификации.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини