Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване
19/10/2007

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване

На заседанието си на 19 октомври 2007 г. Народното събрание гласува на първо четене седем законопроекта за промени в Закона за здравното осигуряване. Здравноосигурителната вноска за децата до 18-годишна възраст да се увеличи до 6 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, предвиждат част от промените. Други изменения постановяват, че българските граждани, пребивавали извън страната повече от 183 дни за една календарна година в периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2006 г., и дължащи здравни вноски за своя сметка за времето, когато са били в чужбина, могат да бъдат освободени от плащането им.

Чрез приетите на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване се предвижда здравноосигурителната вноска за децата до 18 години и след навършването им, ако учат редовно, да се увеличи до размера, определен със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Предвижда се от държавния бюджет да се заплаща на изпълнители на медицинската помощ потребителската такса за освободените от нея лица. Измененията регламентират и процедура за признаването на пациентските организации за представителни. Целта е те да могат да участват в събранието на представителите на НЗОК с един член от квотата на осигурените. Народното събрание прие още в кръга на освободените от заплащане на потребителска такса да бъдат включени жените над 60 години и мъжете над 63 години.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за “Държавен вестник”, с които се предвижда "Държавен вестник" да поддържа електронна страница в Интернет, на която да се публикува цялото съдържание, а достъпът до него да е свободен и безплатен.

Народното събрание прие на второ четене текстове от законопроекта за почвите, в които се казва, че възстановяването на площите с увредени почви ще се извършва от лицето, което е причинило увреждането, а в случаите когато то не е установено - от собственика или ползвателя.

Разискванията в парламента по внесеното от опозицията искане за вот на недоверие към Министерския съвет ще бъдат на извънредно заседание на Народното събрание в понеделник, 22 октомври 2007 г., от 9.00 часа. Парламентът реши да заседава извънредно и на 23 октомври 2007 г., вторник, от 14 часа.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на депутати отговаряха вицепремиерът Даниел Вълчев и министрите Радослав Гайдарски, Румен Петков, Пламен Орешарски и Веселин Близнаков.

На заседанието си на 18 октомври 2007 г. Народното събрание гласува проекторешения за приемане на отчети за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за периода 2002-2006 година.

Парламентът прие Годишния доклад за младежта за 2006 г., внесен от Министерски съвет.

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за признаване на професионалните квалификации, с който се цели уеднаквяване на режима на признаване на професионални квалификации у нас с този в другите страни от Европейския съюз.

Парламентът окончателно одобри промени в Наказателния кодекс, с които се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация този, който с цел да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат поиска или получи имотна облага. С лишаване от свобода до три години или с пробация и глоба от 1000 до 5000 лева ще се наказва този, който организира предлагането или даването на другиго на имотна облага с цел да се склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, записаха още народните представители.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини