Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

31/10/2007
1. На първо четене законопроекта за военните паметници.

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

3. Закон за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите.

4. Решения за промени в постоянни делегации на Народното събрание.

5. Решение за удължаване на срока на действие на Временната комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев - народен представител в 40-то Народно събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини