Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Промените в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти са приети на първо четене
16/04/2003
Парламентът прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, внесен от Министерски съвет на 13.2.2003 г.
Народните представители започнаха разглеждането на второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини