Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът обсъди на първо четене законови промени, свързани с обезщетяването на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
05/12/2007

Парламентът обсъди на първо четене законови промени, свързани с обезщетяването на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

5 декември 2007 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 5 декември 2007 г. на първо четене промени в Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Притежателите на жилищноспестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г. и престояли повече от пет години към тази дата, да могат да прехвърлят правата си на своите съпрузи или низходящи, ако и приемателите имат доказана жилищна нужда, предвиждат промените.

Народните представители обсъдиха на второ четене и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Гласуването на измененията ще бъде на 6 декември 2007 г.

В началото на пленарното заседание председателят на Народното събрание Георги Пирински съобщи, че е постъпило проекторешение за образуване на нова парламентарна група "Българска нова демокрация" в състав от 14 народни представители. Председател на новата парламентарна група е депутатът Борислав Ралчев.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини