Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

07/12/2007
6.12.2007 г.

1.На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

2. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове .

3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

7.12.2007г.
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини