Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

14/12/2007
вчера
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

днес

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини