Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Здравноосигурителната вноска за 2008 г. се запазва в размер 6 на сто, предвижда приетият от парламента законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
17/12/2007

Здравноосигурителната вноска за 2008 г. се запазва в размер 6 на сто, предвижда приетият от парламента законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.

17 декември 2007 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 17 декември 2007 г. на второ четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. Той предвижда здравноосигурителната вноска за 2008 г. да се запази в размер 6 на сто.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. От 1 януари 2008 г. доходите на физическите лица ще се облагат с единна данъчна ставка от 10 на сто, предвижда приетият Закон. Данъчната ставка за доходите на физическите лица в случаите на получаване на суми след изтичане срока на договора за застраховка "Живот", който е 15 или повече години, ще бъде 7 на сто от 1 януари 2008 г. Пет на сто ще бъде ставката на данъка върху облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България и на местно физическо лице от източник в чужбина.

Народните представители гласуваха на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г., както и решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини