Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съобщение на парламентарния пресцентър за извънредното заседание на Председателския съвет на НС на 30 януари 2008 г.
30/01/2008

Съобщение
на парламентарния пресцентър за извънредното заседание на Председателския съвет на НС на 30 януари 2008 г.

30 януари 2008 г.

На 30 януари 2008 г. се проведе извънредно заседание на Председателския съвет на 40-то Народно събрание, на което отново бе обсъден Редът за достъп на журналисти, фоторепортери, оператори и технически персонал с цел отразяване дейността на Народното събрание.

Участниците в заседанието потвърдиха готовност за продължаване на диалога по кръга от въпроси, които предизвикват дискусии и изразиха общ стремеж за намиране на оптимални и приемливи за всички заинтересовани страни решения.

Членовете на Председателския съвет се обединиха около предложението, направено от парламентарната група на Движението за права и свободи, за сформиране на постоянен състав от представители на парламентарно представените политически сили в Народното събрание, който да разглежда административни въпроси и да предлага решения.

Бе потвърдено отново, че парламентарните журналисти имат пълен достъп по цялата територия на сградата на НС до народните представители и до събития и прояви, които имат публичен характер.

Бе отчетено, че сега действащият режим за достъп на журналисти е с временен характер – до 31 юли 2008 г. Междувременно следва да се разработи цялостен режим за акредитация на представителите на медиите в НС, който да бъде обсъден и съгласуван и с професионалните сдружения на българските печатни и електронни медии.

С цел осигуряване на равнопоставеност на народните представители и парламентарните групи по отношение на контактите им с медиите в сградата на парламента на пл. «Народно събрание» 2, бе отчетена срочната необходимост за намиране на по-добри решения относно разположението на работните места на медиите в пресгалериите.

Постигнато бе съгласие да бъде потърсено съдействие от специалисти и експерти, които да преценят съществуващите възможности за по-ефективно използване на пространствата в сградата с оглед удобствата в работата както на народните представители, така и на представителите на медиите и гостите на НС.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини