Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта
01/02/2008

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта

1 февруари 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 1 февруари 2008 г. на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. Те предвиждат промяна в режима на прекратяване и възстановяване на регистрацията на безработните лица в поделенията на Агенцията по заетостта. Основната цел на измененията е подобряване качеството на работната сила чрез създаване на възможности за повишаване квалификацията на заети и безработни лица в съответствие с потребностите на бизнеса в условията на ниска безработица. Промените целят и подобряване на достъпа до обучение на лица без образование или с ниско образование и без квалификация, включително чрез обучение на работното място, насърчаване заетостта на лица от неравнопоставените групи на пазара на труда, както и на териториалната мобилност на заетите.

Парламентът гласува на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърно. Законът предвижда Националната служба по зърното и фуражите да води публичен регистър на публичните складове за зърно и издадените складови записи за влог на зърно.

Народните представители приеха доклада за дейността на Върховния административен съд за 2006 г., внесен от Висшия съдебен съвет.

Народното събрание обсъди също две проекторешения за създаване на временна анкетна комисия по случая "Куйович", внесени от управляващото мнозинство и от опозицията.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на народните представители отговаряха министър-председателят на Република България Сергей Станишев и заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини