Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът обсъди на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти, които предвиждат удължаване на срока за пререгистрация на аптеките
07/02/2008

Парламентът обсъди на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти, които предвиждат удължаване на срока за пререгистрация на аптеките

7 февруари 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 7 февруари 2008 г. на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Измененията предвиждат срокът за пререгистрация на заварените аптеки в съответствие с изискванията на Закона да се удължи до 31 декември 2008 г. В мотивите на вносителите се посочва, че съгласно приетия миналата година Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина се забранява на лица, които не са магистър-фармацевти, да притежават аптеки и затова те трябва да прехвърлят собствеността.

Народните представители обсъдиха на първо четене изменения в Закона за държавния служител. Промените предвиждат български държавен служител да може да изпълнява длъжност в институция на Европейския съюз за срок от 6 месеца до 4 години. Целта на предложените изменения е да се създаде необходимата нормативна рамка за работа на българската държавна администрация в условията на общото европейско административно пространство и да отстрани проблеми, констатирани при практическото прилагане на някои разпоредби в съществуващия закон.

Парламентът обсъди също на второ четене промени в Наказателния кодекс, на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, на първо четене промени в Закона за туризма и законопроекта а промени в Закона за пътищата.

Народното събрание обсъди проект на решение за даване на съгласие за сключване на споразумение за изменение на Заемното споразумение (Проект "Реформа в администрацията по приходите") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, внесен от МС.

Народните представители ратифицираха Споразумение за изменение на договора за заем по проект "Развитие на летище "София" между България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие /КФАИР/ и изменение на Финансовия договор между България и Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ и "Националната електрическа компания" ЕАД /НЕК/ за финансиране по проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия-2".

Парламентът прие проекта за създаване на временна анкетна комисия за изясняване на  случая "Куйович". За председател беше избрана Надка Балева от ПГ на Коалиция за България. За членове на комисията бяха избрани Мая Манолова, Младен Червеняков, Венелин Узунов, Тодор Батилов, Минчо Спасов, Яни Янев, Касим Дал, Ахмед Юсеин, Ася Михайлова, Атанас Атанасов, Борислав Българинов, Илко Димитров и Елеонора Николова. Срокът за работа на комисията ще бъде един месец, през който трябва да се изяснят причините и условията, при които екстрадираният от България Будимир Куйович, е продължил да пребивава в страната, след като е получил документ за самоличност от компетентните български власти.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини