Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие окончателно промени в Наказателния кодекс
08/02/2008
Народното събрание прие окончателно промени в Наказателния кодекс

На заседанието си на 8 февруари 2008 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Наказателния кодекс. Те предвиждат отпадане на наказателната отговорност за онзи, който с цел да упражни избирателното си право е организирал даване, поискал е или е получил имотна облага, ако след това доброволно съобщи на надлежните органи на властта за извършеното престъпление.
Наказателната отговорност отпада и за този, който предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, ако доброволно съобщи на органите на властта за извършеното престъпление. В момента деянието се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за избиране на членове на Европейския парламент (ЕП) от България. Измененията постановяват, че българските евродепутати трябва да декларират имуществото, доходите и разходите си, направени в и извън страната, по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Промените в закона за избор на евродепутати предвиждат също статусът на българските евродепутати да се урежда и в съответствие с акта на Съвета на Европейските общности и правилника за дейността на Европейския парламент. Те ще бъдат прилагани до влизането през 2009 г. в сила на Статута на членовете на ЕП.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за държавния служител. Според измененията, български държавен служител ще може да изпълнява длъжност в институция на ЕС за срок от шест месеца до четири години. С промените се цели създаване на необходимата нормативна рамка за работа на българската държавна администрация в условията на общото европейско административно пространство.

Парламентът прие на първо четене и промени в Закона за пътищата. Те постановяват, че за преминаването на отделни републикански пътища, които са включени в трансевропейската мрежа, или техните участъци и съоръжения, Министерският съвет да може да въвежда такса за изминатото разстояние - ТОЛ-такса и/или винетна такса.

Народното събрание прие на първо четене и промени в Закона за туризма. С тях се предвижда средствата за развитие на туризма да се предоставят ежегодно по бюджета на Държавната агенция по туризъм (ДАТ), а не чрез Министерството на икономиката и енергетиката. В мотивите на вносителя се посочва, че за осъществяването на държавната политика ДАТ следва да притежава по-голяма оперативна самостоятелност при изразходване на средствата.

Парламентът прие решение за даване на съгласие за сключване на споразумение за изменение на заемното споразумение (проект "Реформа в администрацията по приходите") между България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР).

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, според които срокът за пререгистрация на заварените аптеки в съответствие с изискванията на закона се удължава до 31 декември 2008 г.

Парламентът обсъди пет проекторешения за промени в съставите на постоянните парламентарни комисии, внесени от Парламентарната група на Коалиция за България. Очаква се промените да бъдат гласувани следващата седмица.

Парламентът обсъди проекторешение да се разреши изпращането на български военен контингент за продължаване на участието в хуманитарна мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера "Ашраф" в Ирак.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на депутати отговаряха вицепремиерите Ивайло Калфин, Даниел Вълчев и Емел Етем, и министрите Петър Димитров, Асен Гагаузов, Джевдет Чакъров и Радослав Гайдарски.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини