Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Отпадане на концесионния режим за ползване на специализирани обекти за стопански риболов, предвиждат промени в Закона за рибарството и аквакултурите, обсъдени от парламента на първо четене
13/02/2008

Отпадане на концесионния режим за ползване на специализирани обекти за стопански риболов, предвиждат промени в Закона за рибарството и аквакултурите, обсъдени от парламента на първо четене

13 февруари 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 13 февруари 2008 г. промени в Закона за рибарството и аквакултурите, внесени от Министерския съвет. Измененията предвиждат да отпадне концесионният режим за ползване на специализирани обекти за стопански риболов. Предлага се концесионният режим да бъде заменен с конкурс, провеждан от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Спечелилите конкурса лица, професионално заети с риболовни дейности, ще получават разрешително за срок от 10 години за извършване на стопански риболов чрез далян. Според предлаганите промени отпада необходимостта от представяне на ветеринарномедицинско свидетелство при продажба на риба, като се въвежда изискване за отбелязване на ветеринарен номер на обекта, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Народните представители обсъдиха два законопроекта за ратификации на международни документи, които предвиждат България да получи 41,5 милиона евро до 30 април 2009 г.

Законопроектът за ратифициране на Меморандума за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2004 – 2009 г. между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия предвижда страната ни да получи 20 милиона евро. Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство предвижда четири приоритетни области на финансиране – опазването на околната среда, развитието на човешките ресурси, здравеопазването и опазването на европейското културно наследство. Чрез средствата ще бъдат създадени фондове за неправителствени организации, техническа помощ и за обучение и стипендии.

Законопроектът за ратифициране на Меморандума относно изпълнението на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие между България и Кралство Норвегия предвижда страната ни да получи 21,5 милиона евро. Приоритетните области в Норвежката програма за сътрудничество са намаляването на емисиите от парниковите газове, енергийната ефективност и възобновяема енергия, както и подпомагане на устойчивото производство и прилагане на правото от Шенген. С проекти по програмата могат да кандидатстват всички публични, частни или неправителствени организации.

Основната цел на двата финансови механизми е да финансират проекти за двустранно сътрудничество, които спомагат за намаляването на социалното и икономическото неравенство и укрепват капацитета на новите страни членки на Европейския съюз за пълноценното им участие във вътрешния пазар на Общността.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини